Vår historia

Följ vår historia

Här lyfter vi fram några av TB-Gruppens viktigaste milstolpar. Vi hoppas att du ska finna dem inspirerande att ta del av. Vem vet, en dag kanske vi delar färdväg.

Timeline

2020

TB-Gruppen för ett levande samhälle - 2017

Resterande del av Tommy Byggare avyttras. TB-Gruppens kärnverksamhet är fastighetsutveckling och långsiktigt fastighetsägande

2017

EQT-ägda HusCompagniet förvärvar VårgårdaHus och TB-Gruppen återinvesterar i HusCompagniet

2015

Erik Selin Fastigheter blir ägarpartner i Tommy Byggare

2006

Omfattande bostadsportfölj avyttras för att möjliggöra större egenutvecklade projekt

2005

Etablering av bostadsutveckling i Stockholm/ Uppsala

2000

Huvudkontoret flyttas till Alingsås

1994

Koncernstruktur bildas med TB-Gruppen som moderbolag

1992

VårgårdaHus grundas

1984

Bostadsutveckling i egen regi påbörjas

1983

Kommersiella projekt i egen regi påbörjas

1980

Tommy Byggare förvärvas av tre nyckelpersoner

1970

Tommy Svantesson i Herrljunga grundar byggmästarbolaget Tommy Byggare