Markförvärv

Där det finns mark finns det möjligheter!

Som aktiv samhällsutvecklare är vi alltid på jakt efter attraktiv mark. Vi har lång erfarenhet av att uppföra bostäder och kommersiella lokaler. Vi är med hela vägen från start till mål och ansvarar för att stadsutvecklingen sker med hänsyn till områdets specifika förutsättningar och behov.

Är du intresserad av att sälja mark? Ring oss på 0322-65 07 00 eller skicka ett mail till info@tb.se