Trygghet med TB-Gruppen

Med trygghet i första rummet

Oavsett om du köper din allra första bostad eller har gjort många bostadsaffärer i livet så kan bostadsköpet upplevas som ett stort beslut. Vi vill att du ska känna dig trygg genom hela processen, fram till dagen då du sätter nyckeln i dörren till ditt nya hem.

Så här hjälper vi dig till en trygg och enkel bostadsaffär.

STABIL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Vi skapa en bostadsrättsförening med goda ekonomiska förutsättningar. Den ekonomiska planen granskas och intygas av oberoende och auktoriserade intygsgivare, som säkerställer att föreningen har en god ekonomisk grund. Om det skulle finnas osålda bostäder vid inflyttningsdagen betalar TB-Gruppen de kostnader som löper på dessa bostäder, för att trygga föreningens ekonomi. Om bostäderna fortfarande är osålda på avräkningsdagen så köper vi dem till en köpeskilling motsvarande den ekonomiska plan fastställda insatsen jämte eventuell upplåtelseavgift.

SÄKERHET FÖR INBETALDA FÖRSKOTT OCH INSATSER

För de förskott och insatser som du betalar in till bostadsrättsföreningen tecknas en förskottsgarantiförsäkring respektive insatsgarantiförsäkring, som täcker det sammanlagda beloppet av alla inbetalda insatser och upplåtelseavgifter upp till ett år efter det att slutkostnad för föreningens hus har redovisats vid föreningsstämma.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Fastigheten försäkras av entreprenören under entreprenadtiden. Därefter säkerställs att en fastighetsförsäkring tecknas av bostadsrättsföreningen inklusive ett gemensamt bostadsrättstillägg, som även täcker det som medlemmen enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är underhållsskyldig för.

BYTESRÄTT

Om dina familjeförhållanden eller behov ändras efter att du tecknat förhandsavtal kan vi efter särskild prövning erbjuda dig att byta bostad till en annan osåld bostad inom samma projekt. Bytet måste göras innan det slutliga upplåtelseavtalet tecknas.

BESIKTNING

Du blir inbjuden att medverka vid slutbesiktningen av din nya bostad. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman några veckor före inflyttning. Du har möjlighet att ge synpunkter direkt till besiktningsmannen.

FULLGÖRANDEFÖRSÄKRING

Entreprenören tecknar en fullgörandeförsäkring, som garanterar färdigställandet av bostadsrättsföreningens hus om entreprenören av någon anledning inte skulle kunna slutföra byggnationen.

GARANTI OCH ANSVAR

Entreprenaden omfattas av 10-årig ansvarstid i enlighet med de allmänna bestämmelser som reglerar byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Ansvarstiden inleds med två års garantitid, där entreprenören ansvarar för eventuella fel som framträder.

TRYGG TILLTRÄDESDAG

Vi lämnar definitivt besked om tillträdesdag minst tre månader innan inflyttning.