Om TB-Gruppen

Om tb
om tb
om tb gruppen

OM TB-GRUPPEN

TB-Gruppen är med och utformar ett modernt samhälle. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar fastigheter i Västsverige och Stockholm/Uppsala, alltid med en stark lokal förankring. Vår ambition är att skapa möjlighet för alla att trivas och utvecklas. Det är det vi menar med ett levande samhälle.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

EN HELTÄCKANDE AFFÄRSIDÉ

TB-Gruppen är en privatägd fastighetskoncern som utvecklar, förädlar och bygger kommersiella fastigheter och bostäder i Göteborgsregionen och Stockholm/Uppsala, dels för försäljning, dels för långsiktigt ägande med egen förvaltning.

VÅR VISION – EN VÄG FRAMÅT

Vår vision är att vara en aktiv och långsiktig samhällsutvecklare. Vi vill skapa attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och områden som får människor och företag att trivas och utvecklas.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

UTVECKLING

TB-Gruppen är en aktiv och långsiktig samhällsutvecklare. Vi vill skapa attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och områden som får människor och företag att trivas och utvecklas. I vår vardag handlar det om att alltid sträva efter att göra saker lite bättre – i allt från gestaltning och funktion i våra bostäder och lokaler, till kundnöjdhet och effektiva processer. Att tillföra kvaliteter och skapa ett större värde för de människor och företag som ska bo och verka i det vi utvecklar.

Det handlar också om att ständigt utveckla oss själva. Varje projekt är en möjlighet för oss att lära oss något nytt – kunskaper och erfarenheter vi tar med oss till nästa projekt.

ENGAGEMANG

För att kunna utveckla områden, lokaler och bostäder där människor och företag kan trivas och utvecklas krävs ett engagemang för dem vi bygger åt. Vi lyssnar på våra kunder och ställer frågor så att vi förstår kundens behov. För vem är det vi bygger? Vad är viktigt för dem, nu och i framtiden? Frågorna är många och viktiga. Det är först när vi förstår behoven som kan vi skapa den bästa lösningen för varje kund. Vårt engagemang skapar mervärde och bäddar för långsiktiga relationer.

LÅNGSIKTIGHET

Det växer långsamt det som länge ska leva, brukar det sägas. Vi har funnits länge i branschen och vet att de bästa resultaten kommer ur långa och trygga relationer. Med tanke på att vi ser livet i byggnaderna och områdena vi utvecklar som vårt ansvar, är ett långsiktigt tänkande en självklarhet för oss.

HÅLLBARHET

hållbarhet

ARBETA HOS OSS

kontakt

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgiftspolicy