2020
8 januari, 2020 Albin Hallberg

TB-Gruppen för ett levande samhälle - 2017

Resterande del av Tommy Byggare avyttras. TB-Gruppens kärnverksamhet är fastighetsutveckling och långsiktigt fastighetsägande