När funktionerna är fler än husen

De lokalprojekt vi genomför fyller ofta en tydlig funktion i sin omgivning. Det ställer krav på både byggkunskaper och samhällsförståelse. Här kan du läsa om hur vi tagit oss an uppförandet av olika typer av kommersiella lokaler.

Gallerian Storken

Gallerian Storken

ALINGSÅS
Mulit-use-byggnad
Färdigställdes 2008

Estrad – Multiarena

Estrad – Multiarena

ALINGSÅS
Multiarena
Färdigställdes 2013

Derome Bygghandel

Derome Bygghandel

ALINGSÅS
Bygghandel
Färdigställdes 2014