Kvarteret Storken – för en levande stadskärna

En kort berättelse om hur man med goda idéer och ett flerfunktionshus kan skapa ett mer attraktivt centrum av blandstadskaraktär.

Alingsås är en stad med anor från 1300-talet. Redan då var Alingsås en betydande handelsplats. Vad som från början kunde handla om byte av oxar utvecklades genom århundradena till en plats med många betydande industrier, framför allt inom textil.

Idag brukar Alingsås kallas den trivsamma trästaden. Småstadskänslan är påtaglig och  längs kullerstensgatorna finns byggnader bevarade från 1700- och 1800-talet. Det stora antalet caféer vittnar om en plats dit man gärna söker sig och träffas.

En modern handels- och mötesplats

Fram till början av 2000-talet låg ett kombinerat EPA- och Domusvaruhus mitt i centrala Alingsås, en söndagsstängd kvarleva från 60- och 70-talet. Vi på TB-Gruppen såg att det fanns möjlighet att skapa den utveckling mot en levande blandstad som Alingsås behövde, och köpte dessa två ”lådor” med en vision om att skapa en attraktiv och modern handels- och mötesplats för den moderna stadsmänniskan.

Fram växte ett service- och shoppingcentra i form av Storken, en modern galleria med 10 000 kvm kommersiell handel med 40 butiker. Storken utgjorde en spännande kontrast till den övriga innerstaden, med sin på många ställen äldre karaktär.

Storken lyfter fram Alingsås livsnerv – handeln

Kvarteret Storken bidrog till att på ett effektivt sätt lyfta fram Alingsås historiska livsnerv – handeln.

Nu har staden en kommers som pågår veckans alla dagar vilket bidragit till en mer levande stadskärna. Dessutom bildar Storken tillsammans med de äldre husen en vacker blandstad.

Storken invigdes 2008 och ägs och förvaltas av TB-Gruppen.