FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Det kan låta märkligt, men egentligen ska vi inte behöva skriva den här texten. Hållbarhetsfokus är en sådan självklarhet i ett modernt fastighetsbolag, att vi inte ska behöva lyfta fram det som något speciellt. Hållbarhet är helt enkelt en del av vår vardag. Redan 2009 genomförde vi ett byggprojekt som resulterade i Sveriges första BREEAM-certifierade byggnad. Vi var också tidiga med att uppföra byggnader med passivhusteknik.

Vårt pågående bostadsprojekt i Södra Värtan, Stockholm har vi valt att bygga enligt Miljöbyggnad Guld – för att utmana oss själva att fortsätta ligga i framkant när det gäller hållbart byggande. Vi är också stolta över vår applösning, som hjälper våra bostadsrättsföreningar att leva hållbart – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Med hjälp av appen kan man till exempel följa förbrukningen av el och vatten, kommunicera med sina grannar kring gemensamma sociala aktiviteter, utöva smart delningsekonomi och köp/byt/sälj-aktiviteter.

Men hållbarhet handlar om så mycket mer än det självklara, som att uppföra fastigheter med låg energiförbrukning och att använda miljövänliga byggmetoder. Det handlar om att tänka längre; om att göra sig en bild av det framtida samhälle vi vill leva i och arbeta aktivt i den riktningen.  Vi är till exempel alltid noga med var vi bygger. Närheten till spårbundna kommunikationer gör att vi kan bygga bort beroendet av bilen, vilket skapar flexibilitet och valfrihet. En levande stadsmiljö där bostäder blandas med butiker, kontor, restauranger och service är attraktiv att vistas i både på dag- och kvällstid. Vi vill helt enkelt att människor ska trivas och vilja bo kvar, länge, och att företag ska vilja utvecklas och växa vidare i våra lokaler. Därför är stadsplanering en viktig del av vår verksamhet. Och en del av vårt hållbarhetsarbete.