TB-Gruppen PuL

Vi tar väl hand om dina personuppgifter

Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post (se adressuppgifter under Kontakt) och kan alltså inte skickas per e-post.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.