Skeppsbron
14 december, 2017 r2komm

SKEPPSBRON Ett vardagsrum mitt i Göteborg SCROLLA ELLER KLICKA PÅ IKONEN FÖR ATT LÄSA MER FÖRE/EFTER De centrala delarna av Göteborgs hamns är ett av stadens mest spännande
utvecklingsområden. Nu är vi delaktiga i ett av de mest intressanta, nämligen
Skeppsbron, en kommande mötesplats för alla göteborgare.

Göteborg står inför stora förändringar. Fler och fler människor och företag söker sig
hit, vilket har resulterat i att centrum växer utåt. Men det finns fortfarande områden i
innersta stadskärnan som går att utveckla, och ett av de mest spännande av dessa
är Skeppsbron. Skeppsbron är en unik plats i Göteborg. Det fantastiska läget vid
Göta Älv kommer under de närmaste åren att förtätas och på sikt att
utvecklas till ett oemotståndligt stråk utmed vattnet.Området kommer att bebyggas
med bostäder, kommersiella lokaler och utomhusytor.

Vad som kommer att växa fram är ett blandstadsområde och TB-Gruppen är mycket
glada över att kunna vara med och bidra till detta. Skeppsbron kommer inte bara att
bli välkomnande att bo och vistas i, det kommer även att sätta prägel på hela
stadsbilden. Vår tomt ligger intill älven och kommer att inrymma 400 kvm
bostadsrätter samt lokalytor med olika verksamheter i bottenplan. Viktigt för oss är att
det blir en bra sammansättning av verksamheter, detta för att bidra till den levande
stadsbilden. Vi vill ge människor en anledning att åka hit!

Området kring Skeppsbron kommer bli ett vardagsrum i Göteborg,
en attraktiv och självklar mötesplats för alla göteborgare.
Projektering pågår, tidpunkt för säljstart är ännu ej fastställd.
Välkommen med din intresseanmälan TB-Gruppen - Skeppsbron TB-Gruppen - Skeppsbron TB-Gruppen - Skeppsbron De centrala delarna av Göteborgs hamns är ett av stadens
mest spännande utvecklingsområden. Nu är vi delaktiga
i ett av de mest intressanta, nämligen Skeppsbron, en
kommande mötesplats för alla göteborgare.

Göteborg står inför stora förändringar. Fler och fler
människor och företag söker sig hit, vilket har resulterat i att
centrum växer utåt. Men det finns fortfarande områden i
innersta stadskärnan som går att utveckla, och ett av de
mest spännande av dessa är Skeppsbron.

Skeppsbron är en unik plats i Göteborg. Det fantastiska läget
vid Göta Älv kommer under de närmaste åren att förtätas
och på sikt att utvecklas till ett oemotståndligt stråk utmed
vattnet. Området kommer att bebyggas med bostäder,
kommersiella lokaler och utomhusytor.

Vad som kommer att växa fram är ett blandstadsområde och
TB-Gruppen är mycket glada över att kunna vara med och
bidra till detta. Skeppsbron kommer inte bara att bli
välkomnande att bo och vistas i, det kommer även att
sätta prägel på hela stadsbilden. Vår tomt ligger intill älven
och kommer att inrymma 400 kvm bostadsrätter samt
lokalytor med olika verksamheter i bottenplan. Viktigt för
oss är att det blir en bra sammansättning av verksamheter,
detta för att bidra till den levande stadsbilden. Vi vill ge
människor en anledning att åka hit!

Området kring Skeppsbron kommer bli ett vardagsrum i
Göteborg, en attraktiv och självklar mötesplats för alla
göteborgare. Projektering pågår, tidpunkt för säljstart är
ännu ej fastställd.
INTRO EN KOMMANDE MÖTESPLATS TB-Gruppen Liggande logotyp Färg TILLBAKA TILL TB.SE