Reklamation

Reklamation

Vi hoppas att du trivs i din nya bostad. Vi på TB-Gruppen gör vårt yttersta för att allt från byggprocess till färdigt resultat ska motsvara dina förväntningar. Tyvärr kan det ibland bli så att någon detalj i den nya bostaden inte motsvarar förväntningarna. Det är viktigt för oss att få reda på det, för att i möjligaste mån kunna åtgärda fel som uppstått.

Här hittar du information om hur du ska agera om ett akut fel uppstår i din bostad, samt hur du gör en reklamation, dvs. en felanmälan under garantitiden.

OBS! Reklamation för Wijkhusen och Parkhusen görs via HomeRun.

  • Tänk på att kontrollera det eventuella felet innan du gör en anmälan. Fel och brister som orsakats av att man inte följt drift- och skötselanvisningarna, eller på annat sätt orsakats av bostadsinnehavaren, är inte möjliga att reklamera. Kostnader förknippade med sådana fel, exempelvis besök av servicetekniker, kommer att debiteras bostadsinnehavaren.
  • Reklamation av värmepump eller vitvaror görs direkt till respektive leverantör. Se info i din bopärm.
  • Efter inflyttning har ansvaret för bostaden övergått till dig som bostadsinnehavare. Vid akuta fel ska skadan därför anmälas till det egna hemförsäkringsbolaget samt till bostadsrättsföreningens försäkringsbolag.
  • För gemensamma ytor, ex. trappuppgång, fasad och tak ska felanmälan gå via bostadsrättsföreningens styrelse.

Välj bostadsrättsförening