Dörren (ytter/inner) är svår att låsa/stänga

Dörren (ytter/inner) är svår att låsa/stänga
15 november, 2017 r2komm

Den behöver justeras. Skicka en reklamation. Fram till att det är gjort kan du prova att lyfta, trycka ner eller trycka in när du ska stänga/låsa. Är det låset som kärvar måste du smörja det enligt leverantörens anvisningar.