Centrala Ängby

Centrala Ängby

Ett levande Knivsta med hem för alla

TB-Gruppen är en av tre byggherrar som utvecklar centrala Ängby. Under åren 2016-2019 deltog vi i detaljplanearbetet tillsammans med Knivsta kommun genom att bland annat ta fram många av de utredningar som behövs inför en detaljplan, som bland annat geoteknik, dagvatten, naturvärdesinventering och trafikanalyser. Hela planområdet omfattade ca 800 bostäder och en förskola och TB-Gruppens andel bestod av ca 300 bostäder samt förskolan, fördelat på fem delområden.

Idag ansvarar Turako för uppförandet av förskolan och vi utvecklar och uppför bostäderna. Målsättningen har varit att erbjuda en variation av bostäder och upplåtelseformer som tilltalar många olika målgrupper. Och vi är nöjda med resultatet.

Lignum

BRF LIGNUM

BOSTADSTYP: Radhus
ANTAL: 10 st bostäder
STORLEK: 5 rum o kök, 115 kvm
INFLYTTNINGSKLARA: 2021

Brf Lignum består av 10 stadsradhus som stod klara för inflyttning i december 2021.

Granebergstorpet

BRF GRANEBERGSTORPET

BOSTADSTYP: Seniorlägenheter
ANTAL: 45 st bostäder
STORLEK: 2 – 4 rum o kök
INFLYTTNING: 2023

Tillsammans med den lokala föreningen SPF Seniorerna utvecklades Brf Granebergstorpet, 45 lägenheter riktade till 55+ boende.

Hyresrätter

HYRESRÄTTER

BOSTADSTYP: Lägenheter
ANTAL: 247 hyresrätter
STORLEK: 1 – 4 rum o kök
BYGGSTART: 2022

Byggnaderna byggs enligt Miljöbyggnad Silver och Energiklass A. Bostäderna ägs och förvaltas av Lansa Fastigheter.

Parkering under jord och gott om cykel- och gångvägar

I Ängby sker bilparkering främst i underjordiska parkeringsgarage. En äldre genomfartsled byggs om till en modern stadsgata och bland kvarteren planeras för gåfartsgator. Gång- och cykeltrafik är prioriterade i området och stor vikt läggs vid planteringar i gaturummet. En höjd bestående av naturmark med höga naturvärden i form av gamla tallar och berghällar berikar området.