Värtan - TB-Gruppen SÖDRA VÄRTAN EN LEVANDE HAMNSTAD EN LEVANDE HAMNSTAD SÖDRA VÄRTAN

Södra Värtan – En levande hamnstad

Stockholm växer och ett av de mest spännande stadsutvecklingsprojekten handlar om att dra nytta av hamnens möjligheter för att skapa ett modernt och hållbart område.

TB-Gruppen är ett av de bolag som är delaktiga i det massiva projektet att utveckla Södra Värtan, ett av huvudstadens nya miljöprofilområden inom
Norra Djurgårdsstaden; ett kvarter som ska växa ner till vattnet och bli en ny entré till Stockholm. Södra Värtan kommer att bli framtidens stad, för ett bra vardagsliv med gröna innovativa lösningar.

Värtan - TB-Gruppen BLICKA UT ÖVER KAJERNA
En levande stadsdel med bostäder,
kontor, restauranger och butiker.

Värtan – hamnmiljö, bostäder, kontor och butiker

Syftet är att skapa en levande stadsdel, och därför är det lika viktigt att fokusera på livet mellan husen som själva husen. Bostäder och kontor kommer att samsas om utrymmet med parker och hamnmiljö. Promenadstråk utmed kajerna med butiker och restauranger lockar till liv, rörelse och möten.

Kvartersstrukturen kommer att vara tät. Genom att bygga taklandskap tillför vi gröna rum på en annars outnyttjad yta. På ett av taken finns även en vision om en restaurang, med möjlighet att servera mat delvis tillagad av råvaror odlade på de intilliggande taken.

Värtan - TB-Gruppen BOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER
I hela området kommer det inrymmas ca 2400 bostäder,
samt upp till 10 000 arbetsplatser. Södra Värtan blir ett modernt
flerfunktionsområde med stark miljöprofil.