Värtan
14 december, 2017 r2komm

Södra Värtan En levande hamnstad SCROLLA ELLER KLICKA PÅ IKONEN FÖR ATT LÄSA MER FÖRE/EFTER Stockholm växer och ett av de mest spännande stadsutvecklingsprojekten handlar om
att dra nytta av hamnens möjligheter för att skapa ett modernt och hållbart område.
TB-Gruppen är naturligtvis med på noterna.

TB-Gruppen är ett av de bolag som är delaktiga i det massiva projektet att utveckla
Södra Värtan, ett av huvudstadens nya miljöprofilområden inom
Norra Djurgårdsstaden; ett kvarter som ska växa ner till vattnet och bli en ny entré
till Stockholm. Södra Värtan kommer att bli framtidens stad, för ett bra
vardagsliv med gröna innovativa lösningar.

Syftet är att skapa en levande stadsdel, och därför är det lika viktigt att fokusera
på livet mellan husen som själva husen. Bostäder och kontor kommer att samsas om
utrymmet med parker och hamnmiljö. Promenadstråk utmed kajerna med butiker
och restauranter lockar till liv, rörelse och möten.

Kvartersstrukturen kommer att vara tät. Genom att bygga taklandskap tillför vi
gröna rum på en annars outnyttjad yta. På ett av taken finns även en vision om en
restaurang, med möjlighet att servera mat delvis tillagad av råvaror odlade på de
intilliggande taken.

I hela området kommer det att inrymmas ca 2 400 bostäder samt upp till
10 000 arbetsplatser. Södra Värtan blir ett modernt flerfunktionsområde med
stark miljöprofil.

Byggstart tidigast under 2020.
Värtan - TB-Gruppen Södra Värtan - Stockholm Värtan - TB-Gruppen Stockholm växer och ett av de mest spännande
stadsutvecklingsprojekten handlar om att dra nytta av
hamnens möjligheter för att skapa ett modernt och hållbart
område. TB-Gruppen är naturligtvis med på noterna.

TB-Gruppen är ett av de bolag som är delaktiga i det massiva
projektet att utveckla Södra Värtan, ett av huvudstadens
nya miljöprofilområden inom Norra Djurgårdsstaden;
ett kvarter som ska växa ner till vattnet och bli en ny entré
till Stockholm. Södra Värtan kommer att bli framtidens stad,
för ett bra vardagsliv med gröna innovativa lösningar.

Syftet är att skapa en levande stadsdel, och därför är det lika
viktigt att fokusera på livet mellan husen som själva husen.
Bostäder och kontor kommer att samsas om utrymmet
med parker och hamnmiljö. Promenadstråk utmed kajerna
med butikeroch restauranter lockar till liv, rörelse och möten.

Kvartersstrukturen kommer att vara tät. Genom att bygga
taklandskap tillför vi gröna rum på en annars outnyttjad
yta. På ett av taken finns även en vision om en restaurang,
med möjlighet att servera mat delvis tillagad av råvaror
odlade på de intilliggande taken.

I hela området kommer det att inrymmas ca 2 400 bostäder
samt upp till 10 000 arbetsplatser. Södra Värtan blir ett
modernt flerfunktionsområde med stark miljöprofil.

Byggstart tidigast under 2020.
INTRO EN LEVANDE HAMNSTAD TB-Gruppen Liggande logotyp Färg TILLBAKA TILL TB.SE