Bolagsengagemang

Bolagsengagemang

Vår verksamhet startade med byggmästarbolaget Tommy Byggare. Idag är den grenen av bolagsgruppen till hälften ägd av Erik Selin Fastigheter och Mattias Samuelsson. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Tommy Byggare, som idag är ett av västsveriges största byggföretag.

Småhustillverkaren VårgårdaHus är också sprungen ur TB-Gruppen. Våren 2017 såldes VårgårdaHus till EQT-ägda HusCompagniet. Samtidigt investerade vi i HusCompagniet och bibehåller på så vis, genom partnerskap med EQT, vårt engagemang i VårgårdaHus.

TB-Gruppen liggande logotyp retina

Tommy Byggare är ett byggbolag med heltäckande service. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för handel, industri och kontor samt bostäder och byggservice i Västsverige. Bolaget har 230 anställda och  omsätter ca 1 miljard kronor.

Kärnvärde mobil - TB

VårgårdaHus är en av Sveriges snabbast växande småhusproducenter. Verksamheten präglas av hög kvalitet, gott hantverk och ett genuint engagemang för kunden. Företaget tillverkar 350 hus per år och sysselsätter 65 personer.