Marcus och stadsutveckling

Marcus om Stadsutveckling

Några tankar om stadsutveckling

Utveckling är en av grundstenarna i TB-Gruppens verksamhet. Att arbeta med stadsutveckling innebär att vi är med och gör avtryck i samhället – det vi uppför kommer att prägla stadsbilden under många år framöver. Ett stort ansvar och samtidigt en förmån. Och en drivkraft för oss som arbetar på TB-Gruppen.

I min värld handlar stadsutveckling om att förstå olika platsers möjligheter – att lyfta fram och stärka befintliga kvaliteter och tillföra nya kvaliteter. Som att skapa tillgänglighet till vatten eller utsikt när den möjligheten finns. Eller varför inte lyfta upp gårdsmiljön på det annars outnyttjade taket för att ta tillvara på ljuset och de öppna ytorna? Ofta ska många kvaliteter och funktioner samsas på en begränsad yta och vår uppgift som stadsutvecklare är att skapa en helhet som tillför så stor nytta som möjligt.

Stadsutveckling handlar också om att utforma områden som är attraktiva och trygga att vistas i både under dag- och kvällstid. Genom att blanda olika bostadsformer med ett spektra av verksamheter skapas liv och rörelse och naturliga mötesplatser. Det är också viktigt att området fortsätter att utvecklas, även när vårt arbete är avslutat. Att vi möjliggör livskvalitet och värden som håller över tid.

Stadsutveckling handlar kort och gott om att få människor och företag att trivas och utvecklas, både i det stora och i det lilla. Genom att göra detta tankesätt till vår vardag kan vi på TB-Gruppen förverkliga vår vision om att skapa ett levande samhälle.

Marcus Lerander,
VD och koncernchef

Läs mer om våra stadsutvecklingsprojekt

VÄRTAN

Stockholm

Södra Värtan - Stockholm

KV. BRYGGAREN

ALINGSÅS

Estrad multiarena fasad - Alingsås

SKEPPSBRON

Göteborg

TB-Gruppen - Skeppsbron

STORKEN

ALINGSÅS

Gallerian Storken - Alingsås