Lövekulle Stationsstad

Lövkulle stationsstad

En helt ny stadsdel som binder samman och utvecklar staden Alingsås

Lövekulle Stationsstad är en genomtänkt stadsutvecklingsplan som är långsiktigt hållbar. Här planeras olika boendeformer och en helt ny tågstation som förenklar livet för de boende och alla besökare. Här finns också skola, anläggningar för rekreation och idrott, service och allt annat som gör en stadsdel levande.

Strandpromenad med bad och nöjen

En attraktiv strandpromenad med bad, nöjen och andra aktiviteter välkomnar oss alla. Nya vägar, gång- och cykelstråk sörjer för en god infrastruktur som avlastar det befintliga vägnätet och ökar tillgängligheten till E20.

Tillsammans för ett mer levande Alingsås

Lövekulle Stationsstad är ett initiativ som vi tagit fram tillsammans med Serneke, Peab och Axeby Bostad i syfte att utveckla Alingsås. Vi gör detta tillsammans för att ta tillvara tidigare erfarenheter och goda idéer för att på så sätt ha en gemensam målbild att sträva mot. Ambitionen är att göra områdena kring Mjörnstranden mer tillgängliga och levande för såväl befintliga alingsåsare som nyinflyttade och besökare.